Fotokonst

Fotokonst

Redan på 1000-talet började fotografins historia med principen för camera obscura och ritkameror av typen camera lucida. Camera obscura är ett ljustätt rum med ett litet hål i en vägg. Detta fungerar då som ett ljusobjektiv. Denna princip beskrevs för första gången redan på 400-talet f.Kr. Camera lucida är ett optiskt instrument som man förklarade skulle kunna användas som teckningshjälpmedel. Med dessa två metoder förklarades på 1000-talet att de skulle kunna ersätta handens verk med självtecknande på ritpapper. Det tog dock ända tills 1500-talet innan tekniken kunde utvecklas. Sedan dess har fotografins historia tagit flera viktiga steg mot vad fotografi betyder idag. Fotografi som konstform har blivit allt större under sent 1900-tal även om exempel på fotokonst finns redan på mitten av 1800-talet.

Foto på 1800-talet

Fotografier av olika slag har kunnat gjorts med olika metoder i flera hundra år. År 1771 gjorde man bilder utan kamera med hjälp av silversalter. År 1826 framställdes den första varaktiga fotografiska bilden av Joseph Niepce. Tekniken utvecklades och en fotografihistoriker hävdar att den tidigaste formen av fotokonst existerade redan på 1850-talet. År 1851 skapade John Edvin Mavall dagerrotypier som illustrerade Herrens Bön. Daguerreotypi var en tidig fotoprocess där bilden formas i amalgam på en tunn silverplåt. Att hans Herrens Bön var tänkt att bilda ett konstverk var nog inte tanken bakom men det börjades alltså redan nu att experimenteras med fotografi. Fotografin väckte stort intresse för många redan från början, inte minst bland forskare där man nu fick möjlighet att bevara och studera rörelser. Även konstnärer visade tidigt ett intresse. Inom fotografin fanns det impressionistiska möjligheter och även ett helt nytt sätt att representera verkligheten på.

Fotografin som konst etablerar sigFotografin som konst etablerar sig

Det dröjde långt in på 1900-talet innan fotografering blev erkänd som en konst. I Storbritannien var det år 1960 exempelvis inte erkänt som en konstform utan enbart ett hantverk. Men i USA hade fotografi blivit accepterat som konst i vissa sammanhang. Det fanns även ett fåtal utställningar med fotokonst i USA vid denna tid. Bildfotografi kallades det i vissa fall men idag hade vi kallat det för fotokonst. Fram till slutet av 1970-talet dominerades fotokonsten av nakenbilder, porträtt och naturlandskap. Dessa genrer är dock starka än idag inom fotokonsten. Sverige har legat förvånansvärt långt efter i området fotokonst. Intresset har helt enkelt inte funnits där men när Fotografiska invigdes i maj 2010 hände det mycket. Även Moderna Museet har valt att satsa mer på foto vilket hjälpt. Fotokonsten har blivit allt mer erkänd i Sverige sedan dess och både Stockholms Auktionsverk och Bukowskis har nu en separat avdelning för fotografi. De flesta samlare i Sverige är intresserade av foton från 1980-talet fram tills idag av fotokonstnärer som exempelvis Cindy Sherman eller Irving Penn som är två kända namn inom fotokonstens värld. Cindy Sherman är en fotokonstnär inom den feministiska konsten och genom sin konst tar hon upp kvinnors möjligheter att skapa sig en självbild och hur massmedia påverkar denna möjlighet. Irving Penn är känd för sina porträtt- och modebilder. Ett fotoporträtt av Ingmar Bergman såldes för 624 000 kronor år 2009 på Bukowskis. Fotokonst fortsätter att vinna mark i Sverige efter att många märkt fotokonstens potential.