Gatukonstnärer

Gatukonstnärer

Genier enligt vissa, vandaler enligt andra. Ute i våra olika delar av världen finns det mängder av gatukonstnärer. Med exempelvis den kända gatukonstnären Banksy har gatukonsten uppmärksammats mycket, speciellt den så kallade graffitikonsten. Gatukonsten är ofta illegal, i alla fall när det handlar om graffitikonst. Andra former av gatukonst kan vara musiker, akrobater, jonglörer, porträttkonstnärer eller karikatörer. Andra former av gatukonst kan vara klistermärken som sätts upp på flera ställen runt om i en stad. Klistermärkena kan ha att göra med en politisk fråga eller bara vara en form av figur. Denna form av gatukonst kallas på engelska för slap tagging eller sticker tagging.

Bakgrunden till gatukonst

Dagens moderna gatukonst uppstod i mitten av 1980-talet då flera mycket duktiga amerikanska graffittiartister började att tänja på gränserna för graffitin. I New York växte nya former av skapande fram genom att använda andra former av teknik och material än de traditionella sådana. Man tog sin konst från studion ut på gatan och verken man skapade var ofta laddade med budskap. Budskapen var inte alltid tydliga men de fanns där. I och med att man tog konsten ut på gatan så var gatukonsten född. Till Sverige kom gatukonsten ett par år senare och ett uppmärksammat exempel på gatukonst i Sverige är de så kallade rondellhundarna vilket var handgjorda hundar i olika material som placerades ut i rondeller runt om i Sverige av anonyma personer.

GraffitikonstGraffitikonst

Den form av gatukonst som fått mycket uppmärksamhet de senaste åren är graffitikonsten. Graffiti har visserligen funnits sedan 1970-talet men den uppmärksammades inte som konst förrän cirka tio år senare. På 1970-talet så skedde den mesta graffitin i USA:s tunnelbana men ansågs inte som konst utan som ren och skär vandalism. Detta även i Sverige och en nolltolerans mot graffiti infördes. När det märktes att nolltoleransen inte lyckades utan att graffitin spred sig mer och mer sade Sveriges ungdomsminister och Stockholms kommun år 2002 att man måste skilja på graffiti och klotter. Graffiti kan vara konst medans klotter är skadegörelse. År 2006 infördes dock en sträng policy i Stockholm som gick ut på att all graffiti ska polisanmälas och saneras inom 24 timmar. Denna policy avskaffades 2014 och sedan dess har lagliga platser för graffitikonst växt fram i bland annat Rågsved och på Södermalm i Stockholm. En graffitikonstnär som fått mycket uppmärksamhet för sina verk är den anonyma engelska graffitikonstnären Banksy. Det uppskattas att han gjort över 700 verk runt om i städer i världen. Hans konstverk är ofta satiriska med stort fokus på politik, kultur och etik. Hans stil kombinerar graffiti med en distinkt stencilteknik vilket gör att hans verk utmärker sig och likt en målares tavla kan man se ett verk av Banksy och känna igen att det är en Banksy. Sedan han vart känd har flera av hans verk sålts för stora summor pengar. Hans verk ”Keep it Spotless” är det hittills dyraste verk av Banksy som sålts då det gick för 1,7 miljoner dollar i februari 2008 på en auktion i New York. Banksy fortsätter att överraska med sina verk och ger verkligen liv till begreppet graffitikonst.