Installationskonst

Installationskonst

Installationskonst är en speciell form av konst i det avseende att det inte går att definiera detta som måleri, skulptur eller någon av de andra formerna av konstgrenar. Installationskonst är ett verk som förhåller sig till rummet, de är tredimensionella och ofta platsspecifika. Installationskonst utformas ofta för att förvandla ens uppfattning om ett utrymme och denna typ av konst sker typiskt inomhus. Installationskonsten kan som sagt inte definieras som en traditionell konstgren men inom installationskonsten används ofta måleri, skulptur, video, ljud och ljus.

Historia

Olika former av installationskonst har funnit mycket länge, antagligen så länge som det en installationskonstnär behöver har existerat. Med tanke på att det traditionellt varit lådor och föremål av olika slag som oftast behövts så kan man vara säker på att fenomenet funnits länge. Det dröjde dock till mitten av 1900-talet innan installationskonst började behandlas som en genre inom konstens värld och 1969 förekom ordet för första gången i Oxford English Dictionary. Kända tidiga former av denna konstform finns från 1920-talet och framåt. I Sverige var det Björn Lövin som gjorde installationskonsten känd genom sina så kallade miljöer. Dessa byggde han upp på 1970-talet på bland annat Moderna museet i Stockholm. 1971 byggde han här upp två miljöer, den ena föreställde en gågata med skyltfönster som slutade där den andra miljön tog vid vilket var en torftig tvårumslägenhet. Hans installationskonst har sedan dess spridit sig internationellt och vid Moderna museets nyöppnande år 2004 dedikerades ett helt rum åt Björn Lövins konst. Installationskonst har blivit alltmer populärt vilket tros bero på att konstnärer har fler möjligheter att kunna uttrycka sina tankar och idéer än någonsin förr. Museer och olika konstgallerier har också numera öppnat sina dörrar för installationskonst vilket gjort att formen spridit sig och växt. Installationskonst intresserar ofta den yngre befolkningen i högre utsträckning än de traditionella konstformerna. Detta tros bero på att installationskonst ofta tar hänsyn till betraktarens hela sensoriska uppfattning istället för att som de traditionella konstobjekten vara en inramad fokuspunkt i form av en tavla eller ett isolerat objekt på en piedestal.

Från lådor och föremål till ljusprojektioner och ljudFrån lådor och föremål till ljusprojektioner och ljud

Under de senaste åren har installationskonsten förändrats ganska drastiskt. Förr var det mest att lådor och olika föremål bildade en form av konst man kunde ta och känna på. Idag fångar installationskonsten upp dina sinnen och det kan kännas som att kliva in i en annan dimension när man plötsligt befinner sig i ett rum med tredimensionell konst. Idag används även i stor utsträckning ljusprojektioner och olika former av ljud för att göra det till en så bra upplevelse som möjligt. Det finns en klar känsla av verklighet över konsten när den beskådas av publiken. Varje vinkel ger olika bilder och det är det som gör att man får upplevelsen att man befinner sig mitt i konsten, den berör ens sinnen. Installationskonsten sker som bekant oftast inomhus men det finns flera fall där man tagit installationskonsten utomhus. För att särskilja de två kallas den typ av installationskonst som befinner sig utomhus för landkonst. Installationskonst är idag en uppskattad form av konst som blivit populär och engagerat många på kort tid.