Konstnärsformer

Konstnärsformer

Det finns en mängd olika former av konst, det handlar inte bara om målningar och teater, även om det är vad man först börjar tänka på när man hör ordet konst. Genom åren har betydelsen av ordet konst vidgats och inkluderar idag flertalet av olika former av arbete. Några av dessa är exempelvis keramiker, glaskonstnärer, smeder och animatörer och tecknare. Några av de allra nyaste kategorierna som anses som en slags form av konstnärsform är gatukonstnärer och videokonstnärer. Sedan är det även så att inom alla olika konstnärformer finns det flertalet underkategorier.

Vad är konst?

Vad konst är per definition är något man inte har ett självklart svar på. Generellt så definieras konst som att det är en kulturyttring som kräver kunskap och färdighet eller är en form av estetisk verksamhet. Genom att definiera konst som en form av kulturyttring är egentligen konsten nästan obegränsad. Begreppet kultur avser nämligen i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Vill man dock begränsa ordets användning så anses ofta livsmönster som språk, värderingar, seder, klädsel, och ritualer vara sådant som ingår i begreppet kultur. Att dra en gräns för vad som är konst och inte blir därmed svårt om man ska se konst som en form av kulturyttring. Detta har det debatterats om länge, konstens omfång och om konstbegreppet behöver definieras. Sedan har många tyckt att konst och kultur ibland blir samma sak, att en gräns emellan dessa borde dras. Men det är som sagt svårt. Genom åren har dock ordet konst begränsat sig själv nästan till att vara sådant som skapas av en människa eller en grupp av människor. Det kan därmed vara allt ifrån matlagningskonst, designkonst och allt man kan tänka sig. Det är ingen snäv definition direkt men man har då lyckats dra en något tydligare gräns mellan konsten och kulturen då exempelvis ett livsmönster, språk man talar eller kläder man har på sig inte är konst. Det är ens kultur.

Konsten förändras ständigtKonsten förändras ständigt

Konst har traditionellt varit former av yttrande inom målning eller estetiskt skapande, såsom skulptörer. Med tekniken och nya definitioner så har konsten förändrats. Ett skapande av konst kan göras på så många olika sätt idag och inte alltför sällan med teknik som datorer. För konsthandlare är idag Internet det näst viktigaste verktyget för att nå ut till potentiella nya köpare. Det som ligger före Internet är de traditionella konstmässorna som fortsätter att vara populära i dessa kretsar. Andra förändringar på den direkta konsten är att man ofta skickar budskap med sin konst, eller att man skapar denna konst just för syftet att nå ut med ett budskap. Konst idag är dessutom mer politisk än vad den någonsin varit förut, folks åsikter lyser igenom i deras konst i allt större utsträckning. Konsten kommer fortsätta att förändras, hur den kommer förändras kan vi inte veta. Det enda vi kan veta är att alla olika former av konst är viktiga, både för den som gör konsten och faktiskt för samhället i stort. Konst har en stor plats i det dagliga samhället även om man inte alltid tänker på det.