Målarkonst

Målarkonst

Målarkonst är en konstnärlig kreativ uttrycksform som kan ske i många olika former med målarfärg. Material och teknik inom målarkonstens värld finns det flertalet av och målningar kan vara naturalistiska, representativa, fotografiska, abstrakta berättande och symboliska. Vad man målar är det bara fantasin som begränsar. Målning kan ske på vilka ytor som helst men det vanligaste är att man målar på en tavelduk, som har sitt ursprung från senmedeltiden. Inom målning kan även andra former av material än bara målarfärg användas. Exempel på sådana material kan vara sand, lera, papper, gips och guldblad.

Tidiga former av måleri

Målning har funnits ungefär lika länge som människan funnits, även om målningen som konst självklart har förändrats sedan dess. Men i Frankrike och Spanien har man hittat grottmålningar som beräknas vara strax över 30 000 år gamla och visar vilda djur. Dessa målningar gjordes genom utskärning och med röd färg som man fått genom lera och svarta färgmedel. Grottmålningar finns över hela världen och i Sverige har vi de så kallade hällristningarna. Man vet dock att måleri förekom mycket tidigare än så då man på utgrävningsplatser i Australien hittat bitar av ockra som beräknas vara 60 000 år gamla. Ockra förekommer ofta som jordfärg i gula, röda och bruna nyanser och har använts för bland annat hällmålningar och som ifyllnad på ristningar, runstenar och gravsättningar. Man har även hittat fragment av grottmålningar som beräknas vara 40 000 år gamla, även detta i Australien. Målning som konstform har växt sig stark och blivit en av dagens mest populära konstnärsformer. Det är dessutom en konstnärsform som finns starkt representerad i princip vartenda land.

Olika typer av färg som används

Olika typer av färg som används

Olika typer av färg som används

Idag finns en mängd olika typer av färg som en målare kan använda sig av för att skapa ett verk. Oljemåleri är när man blandat färgpulver med en oxiderande olja såsom linolja. Fördelen med oljefärger är att de inte flyter in i varandra vilket kan skapa fina övergångar i en målning. De tidigaste oljemålningarna är daterade till 600-talet e.Kr och hittades i grottor i Afghanistan. Pastell är en typ av färgkrita som består av pulveriserad kalk och färgpulver och tekniken fanns först på 1400-talet. En målning med pastellfärger är känslig för beröring och måste därför glasas. Akrylfärg är en snabbtorkande typ av målarfärg som idag är vanligt bland både konstnärer och inom byggnadsmåleri. För konstnärliga ändamål finns det akrylfärger med olika egenskaper att välja mellan. Vattenfärger kan spädas med vatten och en form av vattenfärg är gouachefärger som har en hög pigmentkoncentration och används ofta på akvarellpapper. Enkaustik, eller vaxmålning, är en måleriteknik som använder smält bivax som bindemedel för pigment. Enkaustik var vanligt under antiken men har även kommit tillbaka i mindre utsträckning som en måleriform. En al frescomålning är en kalkmålning på våt puts och står bakom flera av de stora verk väggmålningar som finns i tempel och kyrkor. Dessa former av färger är några av de vanligaste men det finns även andra som emaljmåleri, sprayfärg, och temperamåleri som används eller använts i viss utsträckning och det finns de som skapar enklare tavlor och verk av bläck- och tuschpennor.