Modern konst

Modern konst

Modern konst går att spåra ända tillbaka till den industriella revolutionen och representerar ett brett antal idéer bland fotografer, målare, skulptörer, och författare som alla började angripa konst på ett nytt sätt. Med tanke på att stilen funnits och utvecklats under en relativt lång tid har den också hunnit förändrats mycket och kan därför se ut på många olika sätt. Stilen var som mest aktiv mellan sena 1800-talet och nådde fram till mitten av 1900-talet. Det var under denna period vanligt att omforma, tänka om, eller helt och hållet ställa sig emot de traditionella värderingarna kopplat till konst.

Den moderna konstens uppkomst

Claude Monet

Claude Monet

Genom att samhället förändrades drastiskt i samband med den industriella revolutionen började omformades även vissa människors syn på konst och vad kan klassas som konst. Innan denna period var en stor del av en konstnärs yrke av att utföra uppdrag som beställts från godsägare, eller från kyrkan med syfte att instruera och berätta historier. Under 1800-talet började istället konstnärer att göra konst för dem själva, inte för att de blivit beordrade av en uppdragsgivare. Det började nu bli populärt att utforska drömmar, symboler, och ikonografi för att uttrycka sig i sin konst. Istället för de traditionella medlen började man utforska nya färgkombinationer, material och tekniker för att förändra på tankesättet att konst måste vara en metod med syfte att spegla verkligheten. Det var under denna period som kameran uppfanns, vilket tillät konstnärer att använda sig av fotografi för att uttrycka sina nya idéer.

En pionjär inom den moderna eran är Claude Monet som satte stämpeln för början av impressionismen, vilket är en av de tidigaste underkategorierna inom modern konst. Impressionism kom fram i slutet av 1800-talet genom Monets diffusa penseldrag med ett fokus på ljus. Fler framstående konstnärer inom impressionismen var Edgar Degas och Pierre-Auguste Renoir. Efter denna period framkom en ny kategori inom den moderna konsten som kallas för postimpressionismen. Här ville konstnärerna ha större möjlighet att uttrycka sig och satte större fokus på rörelse och en ännu större prioritering på en personlig tolkning snarare än en realistisk avbildning.

Moderna konstens blomstrande

I början av 1900-talet framkom en ny stil inom den moderna konsten som kallas för Fauvism efter konstgruppen les Fauves. I denna grupp kunde man bland annat hitta konstnärerna André Derain och Henri Matisse. I samklang med de konstverk som framkom inom postimpressionismen framställdes ofta igenkänningsbara motiv med en subjektiv tolkning från konstnären, som ofta hade abstrakta inslag.Expressionismen kom fram efter första världskriget och innehöll ofta många starka färger och förvrängda motiv. Stilen kom först fram i Tyskland och lägger stor tyngd i personliga känslor och mening genom de starka uttrycken som kan identifieras i konstverken. Några framstående konstnärer inom denna konststil är Edvard Münch, Ernst Kirchner och Paul Klee. Några fler stilar som kom fram under denna tidsperiod är kubism, surrealism, och abstrakt expressionism. Även om målningar eller skulpturer är de mest igenkända delarna av den moderna konsten är den dock inte begränsad till detta. Den moderna konsten speglades även inom bland annat poesi.