Primitiv konst

Primitiv konst

Primitiv konst är den sort av konst som är skapad av ursprungsbefolkningen i olika delar av världen. Det denna konst har gemensamt är att den inte har påverkats utav västerländsk konst. Den primitiva konsten har dock i viss mån påverkat den västerländska konsten då flera modernistiska konstnärer som exempelvis Paul Gauguin och Picasso har påverkats av föremål från Söderhavsområdet och delar av Afrika som idag klassas som primitiv konst. Primitiv konst kallas ibland även för etnografisk konst.

Vad är primitiv konst?

Den primitiva konsten är ofta ceremoniell eller religiös och den primitiva konsten är allt som oftast skapad av olika stammar. Primitiv konst finns idag representerad på många museer och här har man delat upp den primitiva konsten i tre olika kategorier. Dessa är afrikansk konst, amerikansk konst och oceanisk konst. Den primitiva konsten är ett relativt nytt begrepp som härstammar ifrån början på 1900-talet. Innan detta begrepp infördes hade denna form av konst inte betraktats som konst överhuvudtaget. Innan detta var det alltså i princip bara europeisk, främre orientalisk, indisk, kinesisk och japansk konst som betraktades som riktigt konst. Men detta var på väg att ändras i och med att man införde detta begrepp och började inse att de föremål och objekt som skapats i Afrika, i Söderhavsområdet, av indianer i Nord- och Sydamerika, av aboriginer, av inuiter, av samer och av olika folkgrupper i norra Asien självklart skulle klassas som konstföremål.Vad är primitiv konst?

De föremål som dominerar inom den primitiva konsten är skulpturer och ornamentik. Inom ornamentiken är det nonfigurativa ornament som dominerar, alltså abstrakt konst där inga gestalter eller igenkännbara motiv framträder. Inom den primitiva konsten är måleri inte vanligt utan förekommer i huvudsak som dekor av skulpturer, keramikföremål och byggnader. De målningar som ändå gjorts och som klassas som primitiv konst är de klippmålningar som finns i bland annat Nordafrika, Sydeuropa och Australien. Den primitiva konstens huvudsakliga material är trä, lera och sten. Man har dock i viss utsträckning även använt sig av snäckor, ben, växter, tänder, fjädrar och textilier. Många av föremålen som ursprungsbefolkning skapat som idag är primitiv konst har skapats för att de anses ge ägaren övernaturliga krafter och skydd vid fara, eller för att förfäders andar ska bo i föremålet. Flertalet av dessa konstföremål är masker som burits under olika former av ritualer. Just maskerna som använts för detta ändamål är nog de mest kända primitiva konstföremålen för den vanliga människan som inte är alltför insatt i denna gren av konstobjekt.

Etnografiska museet

I Stockholm finns Etnografiska museet som visar upp en stor samling av primitiva konstföremål, även om de här kallas för etnografiska konstföremål. I deras afrikanska samling finns mer än 30 000 föremål som är uppdelat i cirka 900 samlingar och där 47 av Afrikas 54 stater finns representerade. Vidare har de samlingar som representerar Oceanien och omfattande samlingar från ursprungsbefolkningarna i Nord-, Mellan- och Sydamerika och från inuiterna i Alaska och på Grönland. Museets förkolumbiska samlingar är berömda. Totalt har museet cirka 220 000 föremål, fördelade på omkring 3 300 samlingar från hela världen.